Skip to main content

Nekklachten

De juiste behandeling op het juiste moment

Nekklachten

Je werkt thuis en zit langere tijd in dezelfde houding achter je computer. Pijn in je nek soms met uitstraling naar de schouders en armen, stijfheid,  moeilijk het hoofd kunnen draaien, hoofdpijn. Als je nekklachten hebt komen deze klachten je vast bekend voor. De klachten kunnen vaak zowel positief als negatief beinvloed worden door bewegingen of houdingen. Vitaalbelang heeft een effectief en wetenschappelijk onderbouwd programma om zowel op korte termijn snel van je klachten af te komen en op de langere termijn nieuwe klachten te voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van McKenzietherapie en het therapeutisch oefenprogramma nekwervelkolom ontwikkeld door onderzoekster in revalidatiewetenschappen Deborah Falla.

Wil je snel weten wat je aan je klachten kunt doen?

Neem dan contact met mij op via het contactformulier of per:

rugklachten | wervels | fysiotherapie | Vitaalbelang

Wat kun je bereiken met fysiotherapie?

Natuurlijk herstel duurt ongeveer zes weken, maar tussen de 10 dagen tot 3 weken is er vaak al verbetering. Is dit niet het geval of heb je twijfels?  Neem contact op met Vitaalbelang, je ‘eigen’ fysiotherapeut of je huisarts.

Bij Vitaalbelang wordt in de eerste afspraak onder andere gebruik gemaakt van de de McKenziemethode: Het begint met een efficiënte anamnese en uitgebreid onderzoek. Doel van het onderzoek en de behandeling is uit te zoeken welke bewegingen en houdingen de klachten oproepen, en welke je juist minder pijn geven. Zo krijg je inzicht in welke bewegingen je beter tijdelijk kunt vermijden. Ook krijg je advies over verstandig bewegen en specifieke oefeningen voor thuis. Voordeel is dat je jezelf kunt behandelen waardoor er controle komt over de klachten. En daarnaast is het doel te voorkomen dat de pijn terugkomt!

Binnen 1 tot 3 behandelingen weet je of je baat hebt bij de ingezette therapie. Voor een beter en sneller resultaat maak ik eventueel ook gebruik van manuele technieken.

Bij onvoldoende resultaat of twijfels neem ik in overleg contact op met de huisarts, mogelijk met een advies voor de verder onderzoek. Hierbij kun je denken aan de rugpoli, waar ik contact mee onderhoud.

Wat voor nekklacht heb ik?

Nekklachten

Nekpijn komt veel voor; meer dan 60% van de volwassenen heeft wel eens nekpijn gehad en 40% van de mensen heeft eens per jaar wel eens deze klachten. In veel gevallen gaat dit vanzelf weer over en is er geen sprake van een ernstige aandoening. Toch kun je je erg beperkt kunt voelen door de pijn, je kunt bijvoorbeeld je nek niet goed draaien tijdens het autorijden, en kan het zinvol zijn om te weten wat je er zelf aan kunt doen.

We kunnen rugklachten grofweg onderverdelen in 2 categorieën: A-specifieke lage rugklachten en specifieke lage rugklachten.

Wat zijn a-specifieke nekklachten?

Aspecifieke nekklachten komen veel voor. Aspecifiek wil zeggen dat er geen  beschadiging van structuren in de nek gevonden zijn, die voor de klachten zorgt. In veel gevallen zeggen uitslagen van specialistische onderzoeken zoals röntgenfoto’s, CT- of MRI-scans, weinig over de klachten die de patiënt ervaart. Veel voorkomende klachten worden tot KANS (klachten aan de arm, nek en/of schouders) gerekend. Deze algemene benaming wordt gebruikt voor klachten die pijn, stijfheid, krachtsverlies en/of tintelingen in het gebied van de nek tot aan de hand kunnen geven. KANS ontstaan meestal door het veelvuldig uitvoeren van dezelfde handelingen.

Ook acute klachten door bijvoorbeeld een whiplash behoren tot deze categorie, ook wel een kop-staart botsing genoemd. Hier werken er plotseling flinke klachten in op de nek. Het hoofd wordt hierbij in een korte tijd naar achteren en naar voren bewogen. Soms zijn er direct klachten, maar in andere gevallen komen de klachten pas later. Wat veel voorkomt: nekpijn, hoofdpijn, verminderde beweeglijkheid in de nek, pijn in schouders en (boven)rug.

Wat zijn specifieke nekklachten?

Bij specifieke rugklachten is er met behulp van specialistisch onderzoek wel te achterhalen wat de oorzaak van de klachten is. De meest bekende vorm van specifieke lage rugpijn is een hernia.

Een nekhernia gaat vaak gepaard met nekpijn en/of armklachten. Je kunt dan sensaties hebben van pijn of prikkelingen, tintelingen, gevoelsverlies of krachtverlies. Het kan zelfs zo zijn dat de pijn erg wisselt van bijvoorbeeld de arm naar de nek en omgekeerd. Afhankelijk van houding en beweging varieert de pijn dan van plek en hevigheid.

Bij een hernia kan een een zenuw bekneld of geprikkeld raken. De geprikkelde of beknelde zenuw zorgt voor armklachten. Bij 3 van de 4 mensen gaan de herniaklachten vanzelf binnen 12 weken over. Wel is het zinvol om voor een optimaal herstel te zorgen onder begeleiding van de fysiotherapeut.

Wat moet ik doen bij acute nekklachten?

Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om zo normaal mogelijk te bewegen, maar niet te forceren. Dus uit alle macht je nek weer verder proberen te draaien kun je tijdelijk beter vermijden. Wat kun je wel doen?:

  • Rust nemen (eventueel ondersteund met medicatie in overleg met de huisarts)
  • Zo veel mogelijk normaal bewegen zonder de klachten te provoceren
  • Als het wat beter gaat de dagelijkse activiteiten weer opbouwen zoals je dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten of kortdurend computerwerk.
  • Fysiotherapie kan je helpen om je in bovenstaande beter te adviseren, je (werk)houding te verbeteren, en om een gunstige techniek te vinden om je nek beter te bewegen.

Het is belangrijk dat je direct contact op neemt met de huisarts in de volgende gevallen:

  • Als er plots een doof gevoel in de arm/hand optreedt en dit niet bij verandering van houding herstelt.
  • Bij plotseling sterk toenemend verlies van spierkracht

Specialisatie in de fysiotherapie

Je kunt je afvragen of je behandeld moet worden en zo ja, welke behandeling dat dat moet zijn. Behandelvormen zoals medical taping, triggerpointbehandeling, (sport)massage, oefeningen, stabiliteitstraining voor de kleine spiertjes in de nek kunnen allemaal zinvol zijn. Maar welke behandeling past bij welk soort klacht en op wat voor moment? Vitaalbelang heeft gekozen voor een wetenschappelijk onderbouwd systeem met duidelijke fases. Eerst goed leren bewegen, dan leren belasten en uiteindelijk terug naar datgene wat je moet kunnen voor je dagelijkse leven is belangrijk. Volgens dit ‘impact systeem’ kunnen we in iedere fase de juiste behandeling inzetten.

Bijvoorbeeld De McKenziemethode (MDT), een wetenschappelijk onderbouwde specialisatie in de fysiotherapie. Het heeft zijn internationale bekendheid te danken aan zijn snelle effect, duidelijke werkdiagnose, zelfredzaamheid en lage kosten. Gecombineerd  met andere behandelvormen zoals medical taping, trigger point behandelingen en stabiliteitstraining vlgs Debora Fallah kun je je nek sterker en soepeler maken.

 

 

 

Aangesloten bij professioneel rugnetwerk

Vitaalbelang is aangesloten bij de rugpoli: dit is een erkend zelfstandig behandelcentrum met vestigingen in Delden, Velp, Hoofddorp en Tilburg. Rugpoli is gespecialiseerd in diagnose en behandeling van klachten van het houding- en bewegingsapparaat, in het bijzonder van de wervelkolom inclusief de nekregio. Alle specialismen onder een dak. Kijk hiervoor op: www.rugpoli.nl

Is McKenzietherapie de juiste therapie voor mij ?

Wisselt uw klacht van plaats?

(Bijvoorbeeld: soms zit de pijn wat meer in het midden van de nek, en soms meer richting de schouder of de arm)
ja/nee

Wisselt uw klacht van intensiteit?

(bijvoorbeeld: in de ochtend heeft u veel pijn en in de loop van de dag is het draaglijker)
ja/nee

Reageert uw klacht op bewegingen?

(bijvoorbeeld: de klacht neemt wat af als u gaat bewegen of lopen. Of de klacht verergert of straalt uit wanneer u uw hoofd buigt of draait)
ja/nee

Reageert uw klacht op verschillende houdingen?

(bijvoorbeeld: de klacht neemt toe na een tijdje zitten. Of de klacht neemt af na een tijdje liggen)
ja/nee

Heeft u vaker last gehad van dezelfde klacht?

Ja/nee

Heeft u 2 of meer vragen met JA beantwoord, dan is dat een sterke aanwijzing dat uw klachten mechanisch zijn.

Een McKenzietherapeut kan mechanische klachten analyseren en met een betrouwbare diagnose uitleggen welke bewegingsstrategie voor u op dit moment het beste is. Met de behandeling volgens deze methode kunnen zowel acute, als al langer aanwezige klachten worden beïnvloed.

Wilt u meer achtergrondinformatie over McKenzietherapie?

Neem dan contact met mij op per:

Meer informatie over de therapie